تیانا 250XLV6

آموزش و راهنمای سرویس سیستم خنک کننده موتور(رادیاتور)تیانا Teana(ایرادات، پر و خالی کردن، درب رادیاتور، فن، ترموستات، لوله های آب)


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش