تبلیغات
تیانا 250XLV6

آموزش و راهنمای سرویس سیستم خنک کننده موتور(رادیاتور)تیانا Teana(ایرادات، پر و خالی کردن، درب رادیاتور، فن، ترموستات، لوله های آب)


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5