تبلیغات
زانتیا

آموزش و راهنمای سیستم سوخت رسانی انژکتوری زانتیا (MP 52 و MP 73)آموزش و راهنمای سیستم سوخت رسانی انژکتوری زانتیا (MP 5.2 و MP 7.3) ، آموزش و راهنمای سیستم سوخت رسانی انژکتوری زانتیا (MP 52 و MP 73) ، عملکرد مدار سوخت رسانی زانتیا، عملکرد مدار هوارسانی زانتیا، عملکرد سیستم جرقه زانتیا، عملکرد سیستم انژکتور زانتیا، عملکرد تزریق هوا به داخل اگزوز زانتیا، سیستم بازیافت بخارات بنزین(کنیستر) زانتیا، عملکرد سیستم عیب یاب EOBD زانتیا، نحوه ی عملکرد سیستم انژکتوری BOSCH MP 7.3 زانتیا، سرویس و نگهداری سیستم انژکتوری BOSCH MP 7.3 زانتیا، معرفی سیستم انژکتوری BOSCH MP 5.2 زانتیا، مدار تامین سوخت، توضیحات مدار تامین هوای زانتیا، توضیحات سیستم جرقه زانتیا، مشخصات کلی انژکتور زانتیا، عملکرد اجزا سیستم ، تعمیرات انژکتور


تعمیرات انژکتور سیستم جرقه مدار تامین سوخت عیب یاب EOBD  کنیستر بازیافت بخارات بنزین تزریق هوا سیستم انژکتور سیستم جرقه BOSCH MP 5.2 BOSCH MP 7.3 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش