تبلیغات
تندر 90

آموزش و راهنمای عیب یابی سیستم های سوخت رسانی تندر 90(ال 90)شامل بخش های(سیستم سوخت رسانی بنزین،محل قرارگیری اجزا،تعویض قطعات،پیکربندی،بررسی،جدول خطاها و نحوه ی تست ها)


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5