تبلیغات
تیبا

آموزش و راهنمای عیب یابی و مشخصات اجزاء سیستم ترمز پراید تیبامطالب این کتاب شامل: مشخصات سیستم ترمز، لنت ترمز، ابزارها، عیب یابی، نمای کلی اجزاء سیستم ترمز، پدال ترمز و بوستر ترمز


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش