زانتیا

آموزش و راهنمای مراحل باز و بسته کردن داشبورد زانتیاآموزش باز کردن رادیو پخش زانتیا، جدا نمودن سوکت های فندک زانتیا، باز کردن مجموعه کليدهای شيشه بالابر عقب زانتیا، باز کردن پيچهای قاب غربيلک فرمان زانتیا، آموزش باز کردن پشت آمپر(صفحه کيلومتر) زانتیا، باز کردن تلسکوپی فرمان زانتیا، باز کردن پيچهای سمت کنسول زانتیا، بازکردن پيچهای داخل مجموعه داشبورد پشت مجموعه کليد سيستم تهويه زانتیا، بازنمودن پيچ مخفی پشت مجموعه سوکتهای سوئيچ سمت راست تلسکوپی فرمان زانتیا، بازنمودن پيچ مخفی داخل داشبورد پشت مجموعه راديو پخش زانتیا


سوکت های داشبورد جا زدن داشبورد سیم کشی داشبورد باز کردن داشبورد 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق زانتیا