تبلیغات
ماکسیما

آموزش و رفع ایرادات برقی ماکسیما Maxima(روشن نشدن چراغ ها،نمایشگر کیلومتر،سیستم ABS،سیستم صوتی،گرمکن عقب،بالابر شیشه،باطری،بوق،)


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق ماکسیما