سمند LX EF7

آموزش و معرفی نود های سمند مالتی پلکس جدید SMSمحل قرارگیری نود CCN در زیر داشبورد سمند است، وظایف نود CCN سمند، محل قرارگیری نود RN در صندوق عقب سمند است، وظایف نود RN سمند، محل قرارگیری نود DCN سمند در داخل درب راننده است، وظایف نود DCN سمند، نود FN چیست، نود CCN چیست، نود RN چیست، نود DCN چیست، محل قرارگیری نود FN سمند در داخل موتور زیر کاپوت سمت راست نزدیک باتری است


نود DCN مربوط به چه بخش هایی از سمند است نود RN مربوط به چه بخش هایی از سمند است نود CCN مربوط به چه بخش هایی از سمند است نود FNمربوط به چه بخش هایی از سمند است نود DCN کجای سمند قرار دارد نود RN کجای سمند قرار دارد نود CCN کجای سمند قرار دارد نود FN کجای سمند قرار دارد معرفی نود DCN  معرفی نود RN  معرفی نود CCN  معرفی نود FN 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق سمند LX EF7