تبلیغات

“ دوستان گرامی اگر از سایت ما راضی بودید، لطفا به هر میزان مبلغ دلخواهتون جهت کمک به فرزندان میهنمون همکاری بفرمایید ”

ساینا EX

ابعاد بدنه ی ساینا Saina Saipaفاصله بین نقاط بدنه قسمت جلوی اتاق ساینا، مشخصات ابعادی بدنه جهت اطلاع صافکاری ساینا، دیواره جانبی اتاق ساینا، بخش جانبی اتاق خودروی ساینا، بخش مربوط به اتصالات متعلقات داخلی خودروی ساینا، اندازه های داخلی اتاق ساینا، قسمت عقب بدنه ساینا، اندازه های مستقیم ابعاد قسمت زیر اتاق ساینا، محدوده بخشی که باید در تصادف از جلو تعمیر و بیشتر از آن اتاق تعویض شود، تعویض گلگیر های آسیب دیده ساینا، محدوده بخشی که باید در تصادف از عقب تعمیر و بیشتر از آن اتاق تعویض می شود.، قطعات قابل تعويض ديواره جانبي ساینا، تصادف ازکنار


اتاق اندازه ستون ها تعویض قطعات تصادفی اندازه قطعات تعویضی ابعاد بدنه و شاسی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش