افتتاح فاز دوم شرکت رینگ اسپرت نور نی ریز

افتتاح فاز دوم شرکت رینگ اسپرت نور نی ریز

امروز فاز دوم شرکت کارخانجات رینگ اسپرت نور نی ریز با حضورت معاول اول رئیس جمهور جناب آقای اسحاق جهانگیری افتتاح می گردد . این خط علاوه بر افزایش تولید شرکت کارخانجات رینگ اسپرت نور نی ریز با بکار گیری نیروی جدید باعت تولید پایدار و خودکفایی هرچه بیشتر کشورمان در زمنه تولید رینگ خواهد شد.

× در پاسخ :
عبارت امنیتی را وارد نمایید: