تولید خودرو ۵۷ درصد کاهش یافت

تولید خودرو ۵۷ درصد کاهش یافت

براساس جدیدترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید انواع خودرو در آبان ماه امسال با کاهش ۵۷.۴ درصدی همراه بوده است. در این مدت تولید انواع خودرو از ۱۳۵ هزار و ۴۰۲ دستگاه در آبان‌ماه ۱۳۹۶ به ۵۷ هزار و ۶۲۷ دستگاه کاهش یافت. آبان‌ماه امسال تولید انواع سواری با کاهش ۵۸.۲ درصدی همراه بود و از ۱۲۶ هزار و ۱۳۵ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۵۲ هزار و ۷۲۳ دستگاه رسید. در این مدت تولید انواع ون نیز ۷۳.۲ درصد کاهش یافته و از ۶۷ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۶ به ۱۸ دستگاه کاهش یافته است.

تولید انواع وانت نیز با کاهش ۴۶ درصدی همراه بود و از ۷۵۶۹ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۴۰۸۴ دستگاه رسیده است. آبان‌ماه امسال تولید انواع اتوبوس نیز نزدیک به صددرصد کاهش یافت و با افت ۹۹.۴ درصدی از ۱۶۳ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۶ به یک دستگاه رسید. تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز ۵۲.۶ درصد کاهش یافت و از ۱۳۴۵ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۶۳۷ دستگاه کاهش یافته است.

در این مدت تنها تولید مینی‌بوس و میدل‌باس افزایش یافته است و با رشد ۳۳.۳ درصدی از ۱۲۳ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۶ به ۱۶۴ دستگاه رسید. در هشت‌ماهه‌ی نخست امسال نیز تولید انواع خودرو با کاهش ۲۴.۹ درصدی همراه بود و از ۹۶۰ هزار و سه دستگاه در هشت‌ماهه‌ی نخست سال گذشته به ۷۲۱ هزار و ۳۶۳ دستگاه کاهش یافت.

× در پاسخ :
عبارت امنیتی را وارد نمایید: