جدیدترین شرایط فروش اقساطی لیفان ۸۲۰ ویژه خرداد ماه

جدیدترین شرایط فروش اقساطی لیفان ۸۲۰ ویژه خرداد ماه

در این طرح سه مبلغ ۴۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، ۴۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و ۵۰ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان به عنوان پیش پرداخت در نظر گرفته شده است.باز پرداخت این طرح ۱۰،۲۰،۳۰ و ۴۰ ماهه است که با توجه به انتخاب پیش پرداخت مبلغ اقساط نیز متفاوت خواهد بود.قیمت مصوب این خودرو ۹۹ میلیون تومان است.
گفتنی است مدل خودرو ۹۷ و تحویل آن یکماهه است.

× در پاسخ :
عبارت امنیتی را وارد نمایید: