طرح جدید پیش‌فروش خودروهای SUV ایران خودرو

طرح جدید پیش‌فروش خودروهای SUV ایران خودرو

شرایط پیش فروش خودروھای SUV ویژه اسفند ۹۶، از روز سه شنبه ۹۶/۱۲/۱۵ لغایت ۹۶/۱۲/۲۸ و یا تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جدول پیوست ارائه می گردد.

شرایط ویژه بخشنامه:
– امکان ایجاد تعھد برای شماره مشتری دوم نمایندگی وجود دارد.
– در این بخشنامه، امکان صلح تا یک مرتبه فراھم می باشد.
زمان فعال سازی بخشنامه: ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۱۶

× در پاسخ :
عبارت امنیتی را وارد نمایید: