طرح جدید پیش فروش خودروهای فیدلیتی اردیبهشت 1401

طرح جدید پیش فروش خودروهای فیدلیتی اردیبهشت 1401

برای اولین بار خودرو فیدلیتی به صورت پیش فروش با قیمت غیرقطعی از سوی گروه بهمن عرضه خواهد شد. به گزارش «اخبار خودرو»،برای اولین بار خودرو فیدلیتی به صورت پیش فروش با قیمت غیرقطعی از سوی گروه بهمن عرضه خواهد شد.
فعالسازی: شنبه 1401/02/17 ساعت 10 صبح
سند خودرو: آزاد
محدودیت: کسانی که در طرح های قبل موفق به ثبت نام شده اند مجاز به خرید نمی باشند.

× در پاسخ :
عبارت امنیتی را وارد نمایید: