فراخوان 41 هزار دستگاه هیوندا توسان به علت کُندی در شتاب گیری

فراخوان 41 هزار دستگاه هیوندا توسان به علت کُندی در شتاب گیری

طبق پرونده های سازمان ملی امنیت ترافیکی بزرگراه های امریکا، هیوندا در حال فراخوان 41 هزار دستگاه کراس اوور توسان به خاطر مشکل در شتابگیری است.
توسان های مدل 2016 مجهز به گیربکس 7 دنده اتوماتیک دو کلاجه، یک خطای نرم افزاری دارند که ممکن است باعث تاخیر در شتابگیری به مدت 2 ثانیه هنگام حرکت از حالت سکون شود. هیوندا بعد از اینکه تعداد نامعینی گزارش از خریداران دریافت کرد که گفته بودند خودروهای آنها حرکت نمی کنند، در ماه ژوئن به این مشکل پی برد. آنها گفته بودند که خودروهای آنها در حالت خلاص بدون درگیر شدن دنده 1 گاز می خورد. وقتی چنین اتفاقی رخ می دهد اگر پدال گاز را مکررا فشار دهند این خودروها به هیچ وجه شتاب نمی گیرند اما هیوندا می گوید که اگر به صورت پیوسته پدال گاز را به مدت 1.5 تا 2 ثانیه فشار دهید، کلاچ فعال می شود و شتابگیری ادامه پیدا می کند.
توسان 2016

با اینکه این مشکل بسیار خطرناک است ولی طبق گفته های هیوندا هیچ تصادفی ناشی از این مشکل گزارش نشده است. نمایندگی های هیوندا مدتی بعد نرم افزار واحد کنترل گیربکس را مجددا برنامه ریزی خواهند کرد تا این مشکل حل شود.

× در پاسخ :
عبارت امنیتی را وارد نمایید: