وزیر اقتصاد؛ دریافت مالیات از واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰تومانی

وزیر اقتصاد؛ دریافت مالیات از واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰تومانی

درصورتی‌که واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به فروش محصولات با قیمت بالاتر در بازار کرده باشند و این درآمد را ابراز کنند، مالیات آن‌ها براساس قانون و برمبنای کارشناسی دقیق سازمان امورمالیاتی تا ریال آخر مطالبه خواهد شد .
مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و دارایی گفت: «در‌صورتی‌که واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به فروش محصولات با قیمت بالاتر در بازار کرده باشند و این درآمد را ابراز کنند، مالیات آن‌ها براساس قانون و بر‌مبنای کارشناسی دقیق سازمان امورمالیاتی تا ریال آخر مطالبه خواهد شد و ارزش ابرازشده کالای وارداتی آن‌ها و قیمت فروش نهایی با نهایت دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد.»

× در پاسخ :
عبارت امنیتی را وارد نمایید: