تبلیغات
سایپا 111

اطلاعیه رفع مشکل بالا رفتن دور موتور پراید به جهت اتصالی سیم سوئیچ فشار فرمان هیدرولیک به بدنه


گاز خوردن بی دلیل دور موتور بالا 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق سایپا 111