تبلیغات
نیو مورانو

اطلاعیه فنی شرایط تعویض TCM و مجموعه دنده CVT نیسان مورانوروش پاک کردن حافظه TCM - روش ثبت اطلاعات حافظه جعبه دنده در واحد کنترل الکترونیکی و ...


مورانو ECU گیربکس 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش