تبلیغات
هایما S7 اتوماتیک

بررسی تخلیه و شارژ روغن گیربکی هایما S7 اتوماتیک مدل 5F23مشخصات روغن گیربکس اتوماتیک هایما S7 اتوماتیک با مدل گیربکس 5F23- نحوه تخلیه روغن هایما - نکات مهم در هنگام تعویض روغن گیربکس هایما S7 - نحوه شارژ روغن گیربکس - بازدید سطح روغن


Haima S7 روغن گیربکس گیربکس هایما گیربکس اتوماتیک 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5