تبلیغات
پژو 206 تیپ 5

بررسی تخیله و شارژ روغن گیربکس پژو 206 و 207 اتوماتیک AL4مشخصات روغن گیربکس AL4 اتوماتیک پژو 206 و 207 - نحوه تخلیه روغن گیربکس AL4 - نحوه شارژ روغن گیربکس AL4 پژو 206 و 207 - کنترل مقدار روغن - مواردي که نیاز به تغییر و اصلاح شمارنده آلودگی روغن می باشد


روغن گیربکس گیربکس AL4 پژو 207 پژو 206 گیربکس اتوماتیک 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش