تبلیغات
لیفان 620 (1800 سی سی)

بررسی سیستم ترمز ABS لیفان 620تشخيص مشكل، ترمز خوب نمى گيرد يا منحرف مى گردد، چراع قرمز (اخطار) ترمز دائما روشن است، خالى كردن پدال، فرو رفتن آهسته پدال، پدال پايين يا نرم است، قفل شدن پدال هنگامى كه به آرامى روى آن با پا فشار وارد مى كنيم،ترمز پايين مى گيرد، پدال هنگام آمدن گير دارد، برگشت نصفه يا آرام پدال ترمز، ارزش هنگام ترمز گرفتن، تخليه هوا از روغن ترمز، بررسى پدال ترمز، بررسى پمپ اصلى ترمز و بوستر خلاء، بررسى ترمز دنده جلو، آزاد نشدن ترمز دستى، قفل شدن ترمز دستى


هواگیری روغن ترمز پدال ترمز ترمز دستی ایرادات ترمز عیب یابی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش