تبلیغات
سمند LX EF7

تایم سمند EF7 موتور ملیچگونه تایم موتور سمند EF7 را درست بگیریم - دمونتاژ و مونتاژ تسمه تايمينگ و متعلقات - قرار دادن پيستون ها در كورس میانی - نقشه انفجاری تایم گیری موتور سمند EF7 - تنظیم میل سوپاپ دود و هوا سر سیلندر EF7 - علامت های مکان قرار گیری میل سوپاپ ها و میل لنگ موتور EF7


تایم میل لنگ سمند تنظیم میل سوپاپ سمند EF7 تایم موتور 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش