تبلیغات
اپتیما JF 2017

تایم کیا اپتیما 2400 سی سی 16 سوپاپراهنمای تنظیم تایم موتور کیا اپتیما 2400 سی سی مدل 2004


اپتیما تایم میل لنگ تنظیم میل سوپاپ تسمه تایم 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات موتور اپتیما JF 2017