تبلیغات
اپتیما JF 2017

تایم کیا اپتیما 2500 سی سی V6راهنمای تنظیم تسمه تایم کیا اپتیما 2500 سی سی با موتور 6 سیلندر خورجینی سال 2004


اپتیما تایم میل لنگ تنظیم میل سوپاپ تسمه تایم 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات موتور اپتیما JF 2017