پژو 405 GLX CNG

ترتیب رنگ سوکت کلید لندی رنزو LC02 و عیب یاب CNG پژو 405بسیاری از مواقع به علت تعویض کانکتور پشت کلید مشکل شناسایی ترتیب رنگ ها پیش می آد و همچنین کانکتور دیاگ مربوط به CNG - توسط این راهنما ترتیب رنگ سیم ها به صورت فابریک کارخانه ای مشخص شده است.


Landi Renzo گازسوز دیاگ CNG 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی پژو 405 GLX CNG