کیا سراتو

تصاویر اتصالات و نقشه کانکتورهای کیا سراتوکانکتورهای دسته سیم های کیا سراتو، جعبه اتصالاد در محفظه موتور کیا سراتو، جعبه اتصالات در داخل کابین کیا سراتو، کانکتورها و رابط های اتصال کیا سراتو، اتصالات سیم کشی های کیا سراتو


اتصالات موتور رابط های برقی سیم کشی ها تصاویر سوکت های کیا سراتو عکس کانکتورهای کیا سراتو نقشه کانکتورهای کیا سراتو 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق کیا سراتو