جک J5 اتوماتیک (1800 سی سی)

تعمیرات آینه بغل و آینه وسط جک J5شماتیک و دیاگرام نقشه های الکترونیکی آینه های برقی جک J5، کانکتور آینه برقی جک J5، نقشه سیم کشی موتور آینه برقی جک J5، راهنمای تعویض آینه داخلی جک J5، آموزش و راهنمای تعویض آینه خارج جک J5


تعویض آینه داخلی موتور آینه برقی کانکتور نقشه های الکترونیکی شماتیک و دیاگرام آینه برقی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش