تبلیغات
جک J5 اتوماتیک (1800 سی سی)

تعمیرات ساختار بدنه جک J5کاپوت جک J5، تعویض آینه برقی جک J5، تعویض رودری جلو جک J5، تعویض پوشش ضد آب درب جلوی جک J5، تعویض بلندگوی درب جلو جک J5، تعویض نوار آب بندی پنجره جلوی جک J5، تعویض شیشه درب جلوی جک J5، تعویض شیشه بالابر جلوی جک J5، تعویض مجموعه قفل درب جلوی جک J5، تعویض رودری درب عقب جک J5، تعویض لولای درب ورودی باک جک J5، باک مخزن سوخت جک J5، تعویض قفل صندوق عقب جک J5


باک قفل صندوق قفل درب شیشه درب بلندگو رودری آینه برقی کاپوت بدنه جک J5 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات دیگر جک J5 اتوماتیک (1800 سی سی)