تبلیغات
جک J5 اتوماتیک (1800 سی سی)

تعمیرات سیستم استارت و شارژ جک J5شماتیک دیاگرام سیستم استارت و شارژ جک J5، روش جلوگیری از زیاد شارژ شدن باطری جک J5، آموزش باز و بست دینام جک J5، راهنمای نصب دینام جک J5، ایرادات و عیوب احتمالی سیستم استارت جک J5


باز و بست دینام و استارت زیاد شارژ شدن باطری دیاگرام و نقشه های الکتریکی عیب یابی ایرادات باطری استارت دینام 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش