تبلیغات
کراس H30

تعمیرات سیستم انژکتور بوش Bosch ME744 دانگ فنگ S30محتوای این کتاب : معرفی سیستم انژکتور بوش Bosch ME7.4.4، استراتژی کنترل ECU در مراحل خاص، معرفی انواع سنسورها با مشخصات و شماره پین های مرتبط با ECU


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش