جک J5 اتوماتیک (1800 سی سی)

تعمیرات سیستم کیسه هوای جک J5ابزارهای مخصوص و مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری سیستم کیسه هوای جک J5، اصول عملکرد سیستم ایربگ جک J5، شماتیک سیستم ایربگ جک J5، فنر ساعتی کیسه هوا یا ایربگ جک J5، مدول کیسه هوا یا ایربگ جک J5، دیاگرام و نقشه های الکترونیکی کیسه هوا یا ایربگ جک J5، عیب یابی، جدول کدهای خطای کیسه هوا یا ایربگ جک J5، آموزش باز و بسته کردن کیسه هوا یا ایربگ جک J5، راهنمای نصب و تعمیرات و عیب یابی کیسه هوا یا ایربگ جک J5


جدول کدهای خطا مدول کیسه هوا فنر ساعتی مدار نقشه ها دیاگرام شماتیک ایربگ کیسه هوا تعمیر و نگهداری 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش