جک J5 اتوماتیک (1800 سی سی)

تعمیرات چراغ های جک J5شماتیک دیاگرام چراغ های جلوی جک J5، رله چراغ های جلوی جک J5، راهنمای تعویض چراغ جلوی جک J5، تعویض لامپ های نور بالا و نور پایین جک J5، راهنمای تعویض چراغ های راهنمای جک J5، تنظیم چراغ های جلوی جک J5، تعویض چراغ های عقب جک J5، چراغ ترمز سوم جک J5، چراغ پلاک جک J5، چراغ راهنمای آینه بغل جک J5، چراغ سقفی یا چراغ مطالعه ی جک J5، جدول عیب یابی و ایرادات نور بالا و نور پایین جک J5، راهنمای عیب یابی چراغ دنده عقب جک J5، عیب یابی چراغ های فلاشر جک J5


فلاشر چراغ دنده عقب جدول ایرادات چراغ چراغ مطالعه چراغ سقفی چراغ پلاک چراغ ترمز چراغ راهنما تعویض لامپ تعویض چراغ رله چراغ چراغ های عقب چراغ های جلو نور پایین نور بالا 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش