تیگو 5 جدید

تعمیرات گیربکس دستی چری تیگو 5کلیات - توضیحات - عملکرد - مشخصات - تست و عیب یابی - کابل تعویض دنده - پیاده و سوار کردن دسته دنده - مجموعه گیربکس (دمونتاژ/مونتاژ) - مکانیزم تعویض دنده - ماهک ها و میل ماهک ها - شفت ورودی - شفت خروجی - متعلقات روی گیربکس - پوسته گیربکس - نقشه های انفجاری گیربکس


QR525MHE تیگو 5 چری گیربکس 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش