تعمیرات، تعویض و صداگیری سانروف، سقف های کروک و پانوراما

کلیه تعمیرات تخصصی، سانروف، سقف های کروک و پانورامای خودروهای وارداتی

توسط مهندس پرویز عطایی

  • رفع لرزش و صداگیری سانروف، سقف های کروک و پانوراما
  • تعمیر قطعات آسیب دیده سانروف،کروک و پانوراما
  • تعویض و تامین قطعات سانروف، کروک و پانوراما
  • آب بندی سانروف و رفع نشتی
  • سرویس دوره ای سانروف
  • مانند شکستگی یا شل شدن شیشه سانروف
  • کابل های انعطاف پذیر جعبه دنده که روی موتور قرار دارد، با هم در ارتباطند و گیرند، می تواند به سرعت خراب شود، اگر مسیر اتصالشان به هم بچسبد یا ضعیف شود

شما می توانید جهت هماهنگی تعمیرات و سرویس با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایید

مهندس پرویز عطایی 09120149396