تبلیغات
لیفان 620 (1800 سی سی)

تعمیر باترى و بوق لیفان 620مجموعه ى رابط ها، ساختار سيستم بوق برقى


بوق باتری نقشه و مدارات سیم کشی عیب یابی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش