تبلیغات
جک J3 هاچ بک

تعمیر برف پاک کن و شیشه شوی جک J3محل قرارگیری قطعات، نقشه برف پاک کن شیشه جلوی جک J3، کلید برف پاک کن، موتور برف پاک کن، آموزش تعویض تیغه برف پاک کن جک J3، باز کردن برف پاک کن، نصب برف پاک کن، برف پاک کن شیشه عقب جک J3، مدار برف پاک کن شیشه عقب جک J3، موتور برف پاک کن شیشه عقب، پمپ شیشه شوی، دیاگرام مدار موتور شیشه شوی، آموزش تعویض افشانه و شلنگ های شیشه شوی جک J3


باز و بست ایرادات برف پاک کن نقشه و مدارات تعمیر و عیب یابی شیشه شوی و برف پاک کن موتور شیشه شوی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش