جک J3 هاچ بک

تعمیر دسته راهنما و دسته برف پاک کن جک J3چراغ راهنما، کلید کنترل برف پاک کن شیشه عقب، کلید شیشه شوی جلو، باز و بست دسته راهنما، باز و بست دسته برف پاک کن، کانکتورها، کلید برگشت خودکار، راهنمای راست، راهنمای چپ، کلید نور افکن، کلید چراغ کوچک، کلید چراغ نور بالا


عیب یابی دسته برف پاک کن  تعمیر دسته راهنما باز و بست دسته راهنما دسته برف پاک کن دسته راهنما 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش