جک J3 هاچ بک

تعمیر رادار دنده عقب جک J3زنگ هشدار دنده عقب، حسگر رادار دنده عقب، مدول سیستم کمکی پارک کردن جک J3، دیاگرام و نقشه های الکتریکی رادار دنده عقب جک J3، آموزش مدول کنترل سیستم کمکی پارک کردن جک J3، تعویض حسگرها


آموزش باز و بست نقشه و مدارات الکتریکی رادار دنده عقب عیب یابی و تعمیر رادار دنده عقب حسگر رادار 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش