تبلیغات
لیفان 620 (1800 سی سی)

تعمیر سانروف لیفان 620وظایف سانروف، روش استفاده از سوئيچ كنترل نور گير برقى، بستن عملكرد لغزشى نور گير برقى، پياده و سوار كردن وبازديد نور گير سقف


نور گير برقى سانروف نقشه و مدارات سیم کشی عیب یابی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش