لیفان 620 (1600 سی سی)

تعمیر سيستم صوتي لیفان 620 1600 سی سیبلندگوها-جدول خطاى سيستم صوتى، چك كردن اجزاى سيتم صوتى


ضبط بلندگوها نقشه و مدارات سیم کشی عیب یابی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش