تبلیغات
سورنتو 2018

تعمیر سیستم بخاری و کولر کیا سورنتو 2008چگونه سیستم بخاری کیا سورنتو را باز کنیم؟ - چگونه سیستم تهویه مطبوع سورنتو تعمیر می شود؟ - در این آموزش خواهید آموخت : نقشه انفجاری سیستم بخاری و کولر سورنتو - جانمایی متعلقات و کانکتورها و دسته سیم - نحوه باز کردن متعلقات بخاری و داشبورد - نحوه عیب یابی و نکته های فنی و ...


تعمیرات و آموزش تهویه مطبوع بخاری 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش