تبلیغات
کوییک ST

تعمیر سیستم فرمان برقی ، تعلیق و اکسل کوییکفصل اول - مشخصات فني مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها ( مشخصات و گشتاور اتصالات - مشخصات سیستم فرمان - راهنمای عیب یابی سیستم فرمان - نماي کلي سيستم فرمان الکتریکی - سيستم فرمان الکتریکی - میزان فرمان - بازدید کمبر و کستر - مجموعه میل فرمان عمودی و غربیلک فرمان - پیاده کردن و سوار کردن جعبه فرمان کوییک ) - فصل دوم- رینگ ولاستیک ( بازدید و ساییدگی لاستیک ها ) - فصل سوم - اکسل جلو و عقب ( جدول عیب یابی اکسل - اکسل جلو کوییک - مجموعه توپي چرخ و سگدست - طریقه سوار کردن اکسل جلو - اکسل عقب - لقی انتهایی چرخ عقب - پیاده کردن قطعات مربوط به اکسل عقب ) - فصل چهارم - تعلیق جلو و عقب ( مشخصات فني سيستم تعليق - راهنماي عيب يابي سيستم تعليق - راهنماي عيب يابي رينگ و لاستیک - سايش غير عادي لاستیک - سيستم تعليق جلو - تنظيم چرخهاي جلو - بازديد زاويه تواين - پياده كردن مجموعه كمك فنر - پياده كردن طبق پايين - پياده كردن ميل موجگير - سيستم تعليق عقب - ترتيب پياده و سوار كردن فنر و كمك فنر عقب - ترتیب باز و بستن بوش اكسل پيچشي )


سایپا کوییک جلوبندی اکسل فرمان برقی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات تعلیق کوییک ST