جک J3 هاچ بک

تعمیر صفحه کیلومتر جک J3نشانگرهای صفحه کیلومتر، جدول علائم عملکردهای صفحه آمپر، سوکت کیلومتر، آموزش باز کردن صفحه کیلومتر جک J3، دور موتور روی آمپر، کیلومتر شمار، علت کار نکردن کیلومتر شمار جک J3، نشانگر دمای روی آمپر کیلومتر، نشانگر درجه بنزین روی صفحه کیلومتر، چراغ هشدار دهنده سیستم ترمز


دمای آب صفحه کیلومتر درجه بنزین دور موتور کیلومتر شمار عیب یابی و تعمیرات آمپر کیلومتر باز و بست صفحه کیلومتر 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش