تیگو 5 جدید

تعمیر موتور چری تیگو 5توضیحات - عملکرد - تست و عیب یابی - عیب یابی کارکرد موتور - تست فشارکمپرس سیلندر - تست واشر سرسیلندر - مجموعه موتور - پیاده و سوار کردن دسته موتور جلو / عقب / چپ / راست - درب سوپاپ - میل سوپاپ - سرسیلندر - کاسه نمد جلوی میل لنگ - کاسه نمد ته میل لنگ - میل لنگ - تعمیرات مکانیکی موتور (مونتاژ/دمونتاژ/بلوک سیلندر) - پیستون و شاتون - میل لنگ (مونتاژ/دمونتاژ)


تیگو 5 چری شاتون پیستون سرسیلندر سیلندر مکانیکی موتور 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش