تبلیغات
مزدا 3 جدید

تعمیر کولر اتوماتیک مزدا 3موقعیت قطعات سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک - باز و بست عملگر هواي ورودي - بازرسی عملگر هواي ورودي - باز و بست عملگر مخلوط هوا - بازرسی عملگر مخلوط هوا - باز و بست عملگر مسیر هوا - باز کردن موتور فن بخاري - نصب موتور فن بخاري - باز و بست ترانزیستور قدرت - باز و بست کلاچ مغناطیسی - باز و بست پیچ کلاچ مغناطیسی کولر - باز کردن محافظ حرارتی کمپرسور- باز کردن پولی کمپرسور - باز و بست خار فنري - تنظیم کلاچ کمپرسور - باز و بست سنسور تابشنور آفتاب - باز و بست سنسور دماي هواي محیط - باز و بست سنسور دماي کابین - باز و بست دمای اپراتور - باز و بست دمای رادیاتور بخاری


مزدا 3 برق خودرو بخاری تهویه مطبوع کولر 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش