تبلیغات
کیا سراتو اتوماتیک

تعمیر گیربکس اتوماتیک سراتو 2000 سی سیمشخصات گیربکس اتوماتیک کیا سراتو 2000 سی سی - قطعات بیرونی گیربکس - نمای برش خورده گیربکس - کنترل گیربکس اتوماتیک جهت تعویض دنده - سنسور سرعت ورودی و خروجی - سوییچ وضعیت دنده - سنسور دمای روغن - مبدل گشتاور یا توربین - جدول اجرای درگیر در گیربکس اتوماتیک سراتو - کلاچ و ترمز گیربکس اتومات سراتو


کیا سراتو راهنمای گیربکس گیربکس اتوماتیک 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش