تندر 90 E2

تفاوت میل سوپاپ دود و هوا تندر L90نحوه تشخیص میل سوپاپ دود و هوا در تندر 90

سوپاپ دود و هوا  میل سوپاپ  تعمیرات تندر L90