تبلیغات
تیبا

تنظیم نور پشت آمپر تیبادر خصوص نارضایتی از کم بودن نور نمایشگر صفحه کیلومتر ،نحوه تنظیم نور نمایشگر با این شرح می باشد ... نمايش وضعيت مختلف صفحه نمايشگر - وضعيت ODO - وضعيت نمايش مسافت پيموده شده - وضعيت تنظيم نور صفحه كيلومتر - خودروهاي تك سوز - خودروهاي دوگانه سوز - حالت هاي مختلف روشنايي صفحه نمايشگر


نور کیلومتر صفحه نمایشگر روشنایی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات دیگر تیبا