تبلیغات
چانگان EADO

جداول سرویس و نگهداری چانگان ایدو EADOمحتوای این کتاب : برنامه زمانبندی سرویس و نگهداری روغن موتور ،گیربکس ،تسمه ها ،فیلر سوپاپ ها ،مایع خنک کننده ،سیستم سوخت رسانی ،شیلنگ ها و اتصالات ،کویل ،شمع و...


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات دیگر چانگان EADO