تبلیغات
چانگان CS35

جداول سرویس و نگهداری چانگان CS35محتوای این کتاب : برنامه زمانبندی سرویس و نگهداری روغن موتور ،گیربکس ،تسمه ها ،فیلر سوپاپ ها ،مایع خنک کننده ،سیستم سوخت رسانی ،شیلنگ ها و اتصالات ،کویل ،شمع و...


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات دیگر چانگان CS35