ترمز EBD چیست ؟

ترمز EBD چیست ؟

 

سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (Electronic Brakeforce Distribution) یا EBD : 

سیستم EBD به عنوان مکمل سیستم ABS فعالیت می کند و خودرویی وجود ندارد که تنها دارای این سیستم باشد.حال سوال این است که چرا سیستم EBD مکمل ABS است یا به عبارت دیگر چه عملکردی را به سیستم ترمز و ایمنی خودرو اضافه می کند که نیاز به ABS دارد.

ترمز EBD یا EBFD که کوتاه شده Electronic brakeforce distribution است یک فناوری ترمز اتومبیل است که به طور اتوماتیک میزان نیروی وارده به ترمز های اتومبیل را با توجه به شرایط مختلف از قبیل شرایط جاده، سرعت، بار و غیره تنظیم می کند. EBD به همراه سیستم ترمز ABS می تواند فشار نگه دارنده متغیری به هر کدام از چرخ های خودرو وارد کند تا خودرو هم به بهترین حالت توقف کند و هم کنترل آن به هم نریزد. از آنجا که هنگام ترمز معمولا بیشتر وزن به قسمت جلو ماشین وارد می شود، ترمز EBD فشار کمتری بر روی چرخ های عقب می آورد تا از قفل کردن چرخ ها و لغزش ممانعت کند. در برخی سیستم ها ترمز EBD در ابتدا و قبل از آن که تاثیر انتقال وزن به قسمت جلو خودرو ظاهر شود نیروی بیشتری به چرخ های عقب وارد می کند.

 

ترمز EBD چیست ؟

 

EBD چگونه کار میکند ؟ 

• حالت اول
هر چرخ میزانی از وزن خودرو را متحمل می شود که با توجه به چگونگی طراحی خودرو و شرایط حرکتی خودرو متفاوت است. برای نمونه اگر تقسیم وزن خودرو ٦٠/٤٠ باشد ٦٠ درصد وزن خودرو در حالی که خودرو ثابت است یا حرکت با سرعت ثابت دارد بر روی چرخ های جلو خواهد بود و مابقی آن بر روی چرخ های عقب. حال تصور نمایید که این خودرو در حال حرکت در مسیری مستقیم و شرایط جاده ای خشک و مناسب است و خودرو باری را نیز حمل نمی کند. اگر راننده خودرو اقدام به ترمزگیری نماید، در این شرایط به علت سرعت اولیه خودرو قبل از ترمزگیری، مقداری از وزن خودرو به جلو منتقل می شود. پس چرخ های جلوی خودرو که وزن بیشتری را در شرایط معمول حمل می کردند مقداری وزن اضافه را نیز باید متحمل شوند. با در نظر گرفتن مثال بالا این فکر به ذهن می رسد که در شرایط توصیف شده باید نیروی ترمز اعمالی به چرخ های جلو بیشتر از چرخ های عقب باشد و یکی از کارهای سیستم EBD همین است که در ترمزگیری مستقیم الخط به صورت تقریبی نیروی ترمز لازم هر چرخ را محاسبه می کند و آن را به هر چرخ اعمال میکند.
• حالت دوم
وضعیت بعدی حالتی است که خودرو باری را حمل کند و در شرایط توصیفی قبلی ترمز کند، در این شرایط به علت وجود وزن بیشتر در قسمت عقب خودرو در هنگام ترمزگیری وزنی به قسمت جلو اضافه نمی شود. در واقع با منتقل شدن میزانی از وزن عقب به سمت جلو وزن عقب و جلوی اتومبیل مساوی خواهد شد. چون در حالت عادی وزن بخش عقب بیشتر از بخش جلو بوده است. اکنون در حالت ترمزگیری چون وزن عقب و جلو برابر می شود نیروی ترمز وارده به چرخ های جلو و عقب نیز باید برابر باشد. پس چرخ های عقب در این حالت به نیروی ترمز بیشتری نسبت به حالت قبل نیاز خواهند داشت.
• حالت سوم
وضعیت حرکتی بعدی که در تقسیم نیروی ترمز بین چرخ ها بکار می آید در هنگام حرکت در پیچ است که در این شرایط چرخ های بیرون از پیچ دارای حرکت دورانی بیشتری نسبت به چرخ های داخل پبچ هستند. در این حالت اگر راننده اقدام به ترمزگیری نماید تا سرعت خودرو را کم کند، چرخ های داخل پیچ قفل می کنند که باعث از دست رفتن کنترل خودرو می شود. پس در این حالت نیروی ترمز کم تری باید به چرخ های داخل پیچ اعمال شود. بنابراین سیستم EBD که مکمل سیستم ABS می باشد میزان فشار ترمز اعمال شده بر هر یک از چرخ های خودرو را به طور مجزا و متناسب با شرایط به اندازه نیاز تنظیم می نماید. یعنی هنگامی که خودرو در شرایطی قرار دارد که مثلا چرخ عقب سمت راست باید 50 درصد نیروی ترمز را دریافت نموده و چرخ جلوی سمت راست صفر در صد و دو چرخ دیگر هرکدام 25 درصد نیرو را باید دریافت کنند سیستم EBD این تقسیم نیرو را به دقت انجام می دهد و اتومبیل را به بهترین شکل ممکن متوقف می کند.

 

× در پاسخ :
عبارت امنیتی را وارد نمایید: